15 % energibesparing för Victoria Park i Eskilstuna

ThermoGaia genomförde år 2003 fasadrenoveringar åt Pagoden i området Råbergstorp i Eskilstuna. Renoveringsprojektet utgjordes av lättbetonghus byggda på 60-talet som behandlades med Termoskydd. Även den nya ägaren av fastigheterna, Victoria Park, har valt att fortsätta med ThermoGaias lösning för fasadrenovering och energibesparing i Eskilstuna.