Fasadrenovering och fönsterbyten – Victoria Park, Eskilstuna

ThermoGaia genomförde fasadrenovering och fönsterbyten i Victoria Parks fastigheter i Eskilstuna. Utvärdering pågår i nuläget för att mäta uppnådd energibesparing.