Fasadrenovering – Karlstads Bostads AB

Under 2014 utförde ThermoGaia fasadrenovering i ett projekt åt Karlstads Bostads AB. På Orrholmen utanför Karlstad fasadrenoverade Thermogaia sex huskroppar som behandlades med Termoskydd under maj och juni. Husen som är byggda med sandkalkstensfasader fuktmättes innan behandling med Termoskydd samt efter behandling senare samma år. Mätningarna visade då en energibesparing på 12,7%  och att fukten i fasaderna halverats. Sommaren 2015 valde man att fortsätta samarbetet med ThermoGaia och genomförde då fasadrenovering med Termoskydd på ytterligare sju fastigheter.