Tak- och fasadrenovering i Linköping

ThermoGaia genomförde år 2015 tak- och fasadrenovering i Linköping. Fastigheten var ett putsat hus med trästomme där både tak och fasad behandlades med Termoskydd. Uppföljning med mätning av energibesparing och fukt i fasader pågår just nu.