Garanti

ThermoGaia renoverar fastigheters fasader och tak. Det görs genom användning av energisparfärg, fönsterbyte och takrenovering. Vi har stor erfarenhet att räkna ut en fastighets energibehov och möjligheter till energibesparing. Utifrån detta föreslår vi åtgärder för att reducera energiförbrukningen för uppvärmning med olika åtgärder. Vi ger garanti på att utlovad energibesparing
Ls vidare

Fuktsanering

Vi sanerar fasader från fukt och mögel med hjälp av färgen Termoskydd. Termoskydds energibesparande förmåga beror i huvudsak på följande faktorer:   Fuktkontroll – vattenavvisande när det regnar samt diffusionsöppen och kapillärsugande när det är torrt vilket innebär att underliggande material torkas ut och hålls torra. Förmågan att reflektera, emittera och
Ls vidare

Radonskydd

Radon är ett stort problem i fastigheter. Radon finns i olika typer, de vanligaste är byggradon respektive markradon. ThermoGaia har utvecklat en metod för att reducera radonstrålningen från blåbetong i bostäder. Radonsanering sker genom att måla väggar och innertak med Radon Protect och Radon Finish. Radon Protect läggs som ett
Ls vidare

Renovering av yttertak

Vi byter yttertak om det behövs eller målar om taken. Vid målning använder vi  TopShield, som  är en elastisk och hållbar ytbeläggning som varken flagnar eller spricker. Den fungerar som skydd på praktiskt taget alla takytor med en lutning på över 4 grader. Produkten reflekterar värmevågor vilket innebär att underlagets temperatur
Ls vidare

Fönsterbyte

Som en del i vår energisparande helhetslösning byter vi fönster. Vi kan erbjuda en rad olika fönstertyper beroende på fastighet samt kundens önskemål. De fönster vi erbjuder är:   PVC-fönster PVC är idag den fönstertyp som ökar snabbast i Sverige och är det överlägset dominerande materialet när det gäller fönster
Ls vidare

Fasadrenovering

Vi renoverar fasader genom fönsterbyten, putslagning och ommålning. Läs mer om våra kvalitetsfönster här. När vi målar om använder vi den unika färgen Termoskydd Exterieur som är ett målningsbart keramiskt ytskikt för fasader som sparar energi, behåller fasadens utseende samt avhjälper fuktproblem. Läs mer om den här.  
Ls vidare