Botkyrkabyggen gör en energibesparing på 13,2 %

I syfte att utvärdera Termoskydd som ett nytt alternativ till energibesparing och fuktsanering av fasader har Botkyrkabyggen använt Termoskydd på två fastigheter under perioden februari – oktober 2010.

För att få en oberoende utvärdering av resultaten valde Botkyrkabyggen att ta in en tredje part. Syftet med att använda Termoskydd var att se om man med hjälp av denna metod kan nå energibesparing enligt de utfästelser som ThermoGaia gjort. Energistatistik för åren 2006 till 2008 skulle utgöras som jämförelseperiod. Mätperiod skulle vara 2011 till och med 2013. 0-mätning genomfördes i mars 2010. Därefter skulle fuktmätningar genomföras två gånger per år i 3-års tid. Fuktmätning som sker två gånger per år sker dels i fyra fuktskadade lägenheter och dels fyra fasadmätningar med borrkärnor. Graddagskorrigeringar av mätvärden och energiförbrukning för varmvatten avräknas.

Efter två år har fuktskador i ytterväggarna torkat ut helt och den genomsnittliga fukthalten minskat från 42 till 16 kg/m³ resulterande i förhöjd isoleringsförmåga i lättbetongväggarna. Branta Backen 7-15 delar fjärrvärmecentral med låghus på Branta Backen 3 och 5 som inte målats. Energibesparingen kan därför bedömas vara 2-3 % högre.

Energianvändningen har för Branta Backen minskat under vår uppföljningsperiod jämfört med ett snitt av perioden 2006-2008. För Branta Backen 7-15 är minskningen 9,6 % 2012 och 11,0 % för 12 rullande månader (12 MR). För Branta Backen 17-29 är besparingen 9,5 % och 13,2 % under samma mätperioder.